Vietnamese live longer what to do?

“10 Ðiều Khuyên” cho người cao niên”
1.Hãy vui với nguời khác như bạn bè, bà con
…. đừng tìm vui trong việc tích trữ của cải.
2. Lập chuơng trình tiêu xài hết tiền của mà bạn để dành.
…. Bạn xứng đáng tiêu pha nó trong mấy năm còn lại của đời nguời.
…..Nếu được, cứ đi du lịch.
…..Ðể của lại cho con, chúng nó sẽ gấu ó nhau và nhiều chuyện rắc rối xảy ra sau khi bạn qua đời.
3. Hãy sống với thực tại.
….Ðừng sống cho quá khứ hay cho tương lai.
….Bạn có ngày hôm nay trong tay bạn.
Ngày hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa đến hoặc không bao giờ đến.
4. Hãy vui với lũ cháu nội ngoại của bạn (nếu bạn có),
…. nhưng đừng làm kẻ giữ trẻ trọn thời gian.
…..Trách nhiệm nuôi dạy trẻ là của cha mẹ nó.
Sau khi bạn đã nuôi con nên nguời rồi, bạn không còn trách nhiệm gì với bầy cháu của bạn. Ðừng thấy áy náy khi từ chối giữ trẻ nếu bạn không thấy thích thú chăm sóc trẻ.
5. Chấp nhận sự già yếu, đau nhức của tuổi già.
….Hãy vui với những gì mình còn làm được
6. Vui với những gì bạn có.
…..Ðừng lao nhọc tìm những gì bạn không có. Ðã trễ rồi, thời gian không còn nhiều nữa..
7. Hãy vui cuộc đời với người phối ngẫu (vợ/chồng), con cháu, bạn bè..
….Nguời khác yêu bạn, phải yêu chính bạn chớ không phải những gì bạn có.
Ai yêu những gì bạn có chỉ gây khổ cho bạn mà thôi.
8. Tha thứ cho mình và cho nguời.
….Chấp nhận sự tha thứ.
….Vui hưởng sự bình an trong tâm hồn.
9. Làm quen với sự chết. Nó sẽ xảy ra. Ðừng sợ hãi. Nó là một phần của cuộc đời.
….Chết là bắt đầu một cuộc đời mới hơn, tốt đẹp hơn.
Chuẩn bị một cuộc sống mới với Ðấng Tạo Hóa.